hestia

Hestia Risk Focus

Partyż 13.11.15

Paryż 13.11.15

zakaz

Zakaz deficytu budżetowego w UK

mapowanie ryzyka

Mapowanie ryzyka IRM

MON

MON zhakowany

Monitor Ryzykonomii

Strona główna Monitor Ryzykonomii Strona 3

Porażka zamiast sukcesu

0
Pomorski Klaster Rzeczny

Porażka to, (o czym poniżej) najwyraźniej nie jest, bo od pewnego czasu obserwujemy rosnącą popularność intrygującej inicjatywy wydawniczej, która zebrała na facebooku już ponad 30 00 tysięcy obserwujących.

„Magazyn Porażka” tak się „to” nazywa przedstawia jak się można domyśleć po tytule odmienny punkt widzenia, i to całkiem poważnie niż jak wiadomo dominujące wszem i wobec różne magazyny sikcesów pełne pięknych, przystojnych, prężnych odnoszących sukces za sukcesem wzorców do naśladowania.

Ryzykonomię temat zainteresował li to nie tylko z wrodzonej przekory, ciekawości świata, który ma różne barwy i punkty widzenia. Zaprawdę bowiem już u zarania Ryzykonomii pisaliśmy artykuł odnoszący się zresztą do różnych zagrnicznych badań wskazujących na zaniedbywane znaczenie analizy niepowodzeń dla skutecznego zarządzania ryzykiem.

http://www.fpiec.pl/post/2016/05/24/bezkolczyniemapracy

Choć powiedzenie przypisywane Nelsonowi Mandeli „Albo odnoszę sukces albo się uczę” jest ponętne to przecież nie wszyscy tak temat widzą nie wspominając, że sam Mandela siedział w puszce 20 chyba lat i pewnie i on miał chwile zwątpienia….

Uczenie się na błędach „lessons learned” jest w końcu elementarzem zarządzania ryzykiem, choć jakoś skrżętnie ukrywanym bo jak tu przyznać się do błędu. Oczywiście „MP” to nie jest jakiś podręcznk zarządzania ryzykiem ale zawsze inny punkt widzeni skłaniający do zatanowienia, że nie dla wszystkich wszystko konczy się dobrze.

A tu też ciekawy link do wywiadu na temt bardzo przecież modnego ostatnio cachingu

http://www.fpiec.pl/post/2016/05/24/bezkolczyniemapracy

Z drugiej strony „Magazyn Porażka” to jest podobno jakiś sukces wydawniczy, więc to jest ta dobra wiadomośc na dzisiaj…

Ryzyka technologiczne SR

2
ryzyka technologiczne

Ryzyka technologiczne to temat bardzo na czasie i jak widzimy Strategic Risk publikuje właśnie przewodnik „Guide to technology risk” czyli przewodnik po ryzykach technologicznych.

Przeczytać tam między innymi o „czynniku ludzkim” kluczowym przecież także w zagrożeniach technologicznych, cybernetycznych szantażach i wyłudzeniach.

Ciekawy jest między innymi kolejny artykuł, w którym czytamy o „internecie przedmiotów” (internet of things) bo coraz więcej przedmiotów w naszym biznesowym i prywatnym otoczeniu jest połączonych z internetem (samochody, lodówki, za chwilę pewnie patelnie i zmiotki). W biznesie podłączać do netu też można wszystko, choćby dla zwiększenia efektywności zarządzania zapasami, klientami. Stąd mnóstwo nowych zagrożeń, choć oczywiście wynikających z równie licznych szans.

Oczywiście w Przewodniku nie brakuje porad jak sobie radzić z ryzykiem technologicznym, tej wiedzy jak sądzimy będziemy potrzebowali coraz więcej

Ryzykonomia gościnnie na mifid.pl

Ryzykonomia gościnnie

Ryzykonomia gościnnie – nasz artykuł o projekcie „Rekomendacji Z”  przedrukowany w portalu mifid.pl  specjalizującym się w szerokiej tematyce compliance. Link TUTAJ 

Ryzykonomia gościnnie, Ryzykonomia gościnnie, Ryzykonomia gościnnie…

Obrona cywilna

0
obrona cywilna

Obrona cywilna to niezywkle ważny dla zarządzania ryzykiem temat i dlatego cieszymy się, że Znajomy Polrisk-owiec (pozdrawiamy!) podrzuca na LikedIn ciekawą infografikę zaprezentowaną przez jak widzimy niezależny think tank Instytut Zmian.  Krótko mówiąc, obrazowe podsumowanie stanu rodzimej Obrony Cwyilnej który jest, jak wiadomo katastrofalny.
Obrona Cywilna tysiąckrotnie wyśmiana w narodzie, kojarzona z rzekomo niepotrzebnymi zajęciami OC (zdaje się inaczej to się teraz nazywa). inna sprawa jak prowadzonymi, ale niewątpliwie potrzebnymi, bo uczącymi podstawowych zachowań na wypadek nie tylko konfliktu zbrojnego, uważanego długo za nieprawdopodobny (ha, ha), ale także i może przede wszystkim uczącego wzorców zachowań na wypadek każdego innego kryzysu: powodzi, epidemii, pożaru, ataku terrorystycznego…. c.d.n……Nieodłączny element budowania resiliance, odporności na ryzyko, podmurówka kultury zarządzania ryzykiem w społeczeństwie, biznesie, gminie, mieście, przedsiębiorstwie, w domu…

obrona cywilna

[wysija_form id=”1″]

obrona cywilna

Zarządzanie ryzykiem FERMA rusza

0
zarządzanie ryzykiem FERMA

Kolejna edycja największego w Europie (i być może na świecie) badania zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami organizowanego co 2 lata przez Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem (FERMA), w kórym mamy również przyjemność brać udział rusza za kilka dni.

Jak czytamy na stronie POLRISK:  

W piątek, 8 kwietnia, rozpoczyna się kolejna edycja  badania „Zarządzanie Ryzykiem i Ubezpieczeniami w Europie 2016”, organizowana przez Federację Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (FERMA), we współpracy z 21 krajowymi stowarzyszeniami będącymi jej członkami. Badanie to ma na celu pozyskanie jak najszerszego odzwierciedlenia opinii, percepcji i poglądów menadżerów ryzyka i ubezpieczeń z całej Europy. Jest to już ósma edycja tego badania organizowanego co dwa lata, poczynając od 2002 r.

Internetowy kwestionariusz badania będzie dostępny w 7 językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, tureckim i włoskim. Podobnie jak w ubiegłych latach, wyniki ankiet zostaną zagregowane przez niezależną firmę badawczą oraz będą opublikowane w formie raportu „FERMA European Risk and Insurance Report” i ogłoszone podczas seminarium FERMA, które odbędzie się w dniach 3- 4 października br. na Malcie. Raport będzie stanowił podstawę dla przyszłych badań prowadzonych przez FERMA i jej członków, oraz będzie dostarczał benchmarki branżowe i inne kryteria porównawcze dla menadżerów ryzyka w ich pracy.

W związku z rozpoczęciem badania Prezes FERMA Jo Willaert stwierdził: “Świat zmienia się szybko i z pewnością zaszły duże zmiany od czasu ostatniego badania w 2014 r. Zebrane na nowo dane i informacje dostarczą cennych wskazówek dla menadżerów ryzyka i ubezpieczeń i ich firm oraz  przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności zawodu menedżera ryzyka. „FERMA European Risk and Insurance Report” będzie również źródłem informacji niezbędnych do określenia wyboru kierunków działań strategicznych dla FERMA oraz podstawą formułowania różnych stanowisk i opinii w kwestii zarządzania ryzykiem, mających wpływ na tworzone lub aktualizowane dyrektywy UE oraz na szczeblu międzynarodowym”.

Wiceprezes FERMA Cristina Martinez, będąca koordynatorem projektu powiedziała:
„Badanie jest przeprowadzane przez menadżerów ryzyka dla menadżerów ryzyka. To już jego ósma edycja. Możemy więc zobaczyć jak nasz zawód ewoluował od czasu pierwszego badania które odbyło się w 2002 r. i w jakim miejscu znajdujemy się teraz. Nie ma drugiego takiego źródła informacji.”

Pytania w badaniu zostały opracowane przy współpracy stowarzyszeń krajowych będących członkami FERMA i pięciu partnerów biznesowych badania: AIG, Chubb, EY, Marsh i XL Catlin. Ankieta podzielona została na trzy części dotyczące: firmy respondenta; roli i zawodu menadżera ryzyka; opinii związanych z zarządzaniem ryzykiem i finansowaniem ryzyka z uwzględnieniem ubezpieczeń i towarzystw zależnych (keptywów) (ang. captives).

Źródło: POLRISK, FERMA

[wysija_form id=”1″]

Zarządzanie ryzykiem FERMA, zarządzanie ryzykiem FERMA

Ryzyk roku 2015 lista niereprezentatywna

4
Ryzyk roku

Rok 2014 już się skończył, podobnie jak jego ryzyka i już czy chcemy czy nie chcemy pojawiają się ryzyka a’la 2015 a więc siłą rzeczy zupełnie nowe. Oczywiście jak to na początku Roku bywa, nie brakuje prognoz, co- to- może- się- już- zaraz-
wydarzyć i dzisiaj zrobimy tych prognoz mały i zupełnie niereprezentatywny przegląd…
No więc zaczynajmy już:

Ryzyk roku 2015 lista…

 RANKING RYZYKA WG
BANKOWCÓW (Z HSBC)
 
1. Globalna recesja – powrót
2. Wątłe peryferia, wątłe centrum (czyli „zarażanie” kryzysem mocniejszych od słabszych)
3. Twarde lądowanie Chin
4. Rozpowszechnienie reform na rynkach wschodzących
5. Przedwczesne zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed
6. EBC nie przeprowadzi łagodzenia ilościowego na oczekiwaną
skalę ze względu na drażliwe kwestie polityczne i prawne
7. Japońskie „helikoptery” – interwencyjne działania Banku Japonii w celu pobudzenia wzrostu, potem hiperinflacja w Japonii
8. Nadmierna siła dolara amerykańskiego – ryzyko, że wyniki
amerykańskiej gospodarki i tamtejsza polityka pieniężna będą odstawały od reszty świata, powodując nadmierne umocnienie dolara.
9. Zwyżka cen ropy naftowej
10. „Czarne dziury” w obszarze płynności – ryzyko
częstszego występowania znacznych spadków w płynności na rynku
RYZYKO KOLEJNYCH
KONTROLI
„Największe ryzyko nadużyć jest w firmach świadczących
usługi doradcze i budowlane. Dlatego w 2015 r. trafią one pod lupę urzędów skarbowych”
Źródło: GazetaPrawna
RYZYKA SUWERENÓW
 „Ukraina zagrożona ryzykiem niewypłacalności do końca 2015
r.”
Źródło: UBS, S&P
RYZYKA W GÓRNICTWIE
WĘGLA I RUD
Zwiększenia produktywności
Dostęp do kapitału i jego alokacja
Akceptacja wydobycia przez stakeholderów (SLTO)
Nacjonalizm zasobów ( wow!)
Efektywne zarządzanie projektami
RYZYKA BEZPIECZNOŚCIOWE
Międzynarodowy terroryzm na czele z ISIS o al-Qaida, ale i
liczne lokalne grupy
Piractwo morskie wciąż groźne, ale i tak najwięksi piraci
pozostają „onshore”
Cyberporwania i cyberwyłudzenia
Wszystkie inne cyberniebepieczeństwa w tym dla łańcuchów
dostaw szczególnie
TOP MIEJSCA ZAGROŻEŃ KLIMATYCZNYCH
Bangladesz
Sierra
Leone
Sudan
Nigeria
Chad
FRAUDY 2015
 
Technologia i rosnące wyrafinowanie fraudów (kontra: technologia
i rosnące wyrafinowanie anty-fraudów)
Bezpieczeństwo informacji – top
Fraudy pieniądza elektronicznego
To tyle póki co dzisiaj, naszego autorskiego i  dowolnego przeglądu krajobrazu ryzyk na 2015 i…
musimy dodać spodziewaliśmy się znacznie więcej znaleźć w Sieci.  

Ciekawi jesteśmy także RyzykoNoworocznych Przemyśleń Naszych Czytelników . Może udało się coś ciekawego przeczytac o czekających nas ryzykach w 2015 ? 
Czekamy na komentarze do Ryzyk roku…

Ryzyka polityczne w centrum

0
ryzyka polityczne w centrum

Ryzyka polityczne w centrum zainteresowania…

Nie można mieć wątpliwości, że ryzyka polityczne stanowią dzisiaj jeden z najważniejszych czynników wpływających na biznes i bez względu na poglądy polityczne naiwnością jest lekceważenie czy dezawuowanie tego prostego faktu. Jest to zresztą prawidłowość ogólnoświatowa i w końcu nie powinna dziwić w naszym zglobalizowanym świecie szybko przemieszczającego się kapitału.

Stabilność forever

Ryzyko polityczne jest często intencjonalnie lub z innych przyczyn interpretowane, jako preferencje rynków do tej czy innej formacji politycznej. W rzeczywistości zaś chodzi po prostu o ocenę zagrożeń dla zainwestowanych kapitałów. Z tego punktu widzenia dużo bezpieczniej może być w kraju rządzonym przez twardego dyktatora niż rozhulanej demokracji bez jasnej wizji. Tu nie ma jasnych drogowskazów, bo mieliśmy dyktatorów zorientowanych prorynkowo i wielu nawalających się pseudodemokratów gdzie indziej. Chodzi o kasę jednym słowem, powiedzmy dobitnie.

Stąd z zainteresowaniem odnotowujemy kolejny artykuł z prasy czytanej przez inwestorów i rynki finansowe, (jakkolwiek komuś mogą się nie podobać te teoretycznie wirtualne, ale w rzeczywistości jak najbardziej obiektywnie realne „byty”) dotyczący szybko zmieniającego się profilu ryzyka krajów Europy Środkowej w tym również polski.

Piszą o nas w…

„Political risks come to the fore in central and eastern Europe”, czyli ryzyka polityczne w centrum agendy rynków, na pierwszym planie w Europie centralnej i wschodniej, to o nas w wielkiej mierze jak się można z tytułu domyśleć.

Link do artykułu w języku angielskim załączamy tutaj:

Autor artykułu w renomowanym Financial Times (niepolak jak nam się wydaje, chyba, że pod pseudonimem Neil Buckley) wskazuje, że inwestorzy w regionie w tym w Polsce biorą dzisiaj coraz bardziej pod uwagę niestabilności politycznej i socjalnej, które jeszcze kilka lat temu nie były pierwszoplanowe. Porusza doskonale znane kwestie p

C.d.n.

Nadchodzące rewizje ratingów agencji ratingowych zapewne rzucą nowe światło na te oceny. Trudno zresztą jest dyskutować z opinią, że ryzyka polityczne są dzisiaj na topie agendy menadżerów nad Wisłą. Jak również z tym, że zmiany w profilu tych ryzyk pozostają wysoce niejasne, co już samo w sobie budzi dodatkową niepewność.

ryzyka polityczne w centrum

Reklama, Bernstein, do kącika

0
Bernstein

Jak już co Czujniejszy Czytelnik zauważył Redakcja Bloga tu i ówdzie przemyca treści czysto komercyjne, na przykład reklamując swoje szkolenia, doradztwa a nawet – o zgrozo – książki o zarządzaniu ryzykiem. Żyć jednak oprócz głoszenia szczytnej idei trzeba, a i o dziwo, nawet mimo naszych usilnych wysiłków promocyjnych zdarza nam się (jak ostatnio) że znajomy pyta : „a są już też twoje książki do kupienia?.”
No więc są. Są ciągle dostępne w kilku, a najlepiej w kięgarni internetowej empik.com Są w formatach pdf, ePub i mobi do wyboru, do koloru. Link do księgarni można eksperymentalnie nacisnąć tutaj.
Oczywiście szczególnie polecamy „Zombie atakują!…” bo to zarządzanie ryzykiem po prostu, po ludzku i bez zadęcia, czyli takie, jakie zarządzanie ryzykiem powinno być, żeby je wogóle Człowieki chcieli stosować. Na przykład pewien nasz przemiły kolega z branży ryzyka, który wysmaża jedne Montecarla
za drugim przydusił Waszą Redakcję (spojrzy Wam w oczy po kliknięciu) jakiś czas temu do ściany pytając dramatycznie: czy kto je, te raporty wogóle (u niego w firmie) czyta i analizuje? Gdzie to zarządzanie ryzykiem wogóle działa. I czy działa?
Może jednak, pomyślałem, zbyt wysoko piłkę podbito w tym przypadku. Może trzeba zacząć od metod prostszych, ugruntowaniu kultury ryzyka, albo dopasowaniu do tego co zarząd naprawdę chce i może? Hm.

To ja ! Promocja !!!

No, ale wracając do krypto, a może już jawno reklamy naszej twórczości, to mamy także sporo ciekawych i pozytywnych recenzji, a niedługo jeszcze o nas napiszą gdzie indziej, ale o tym oczywiście powiemy, wtedy.
Mamy także ambitne plany wydawnicze na ten rok, bo pióro Redakcji aż dymi od skrobania po papierze i o tym co i jak będzie wspomnimy niebawem.

Póko co, żeby nas Wierni Czytelnicy nie posądzili o całkowity merkantylizm na osłodę i jako niekomercyjny bonus dorzucimy fajny cytat pochodzący z książki Petera Bernsteina „Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka”. Jest tam wyrażona taka zupełenie głeboka myśl a mówiąca, że:

„Idea zarządzania ryzykiem zyskuje znaczenie dopiero wtedy gdy ludzie zaczynają wierzyć, że mogą co najmniej w pewnym stopniu decydować o swoim losie”  

(The idea of risk management emerges only when people believe they are to some degree free agents”)

Ciekawe stwierdzenie i ma wiele konotacji i gospodarczych i nie tylko bo wszedzie przecież jest ryzyko.
Cytat umieszczamy wśód innych cytatów w naszym ulubionym kąciku Cytatów „na górze” bloga.
Ku (dałaby wam Pani w szkole jakbyście zaczęłi zdanie wypracowania od „ku”, ale proszę można !), a więc ku uciesze P.T. Czytelników, własnej i przygodnej gawiedzi.
Dozoba !

bernstein Bernstein

 

Ministerstwo Finansów publikuje

0
na żywo

Ministerstwo Finansów publikuje kolejny nr 3 Biuletyn (16)/2015 – Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. W biuletynie nowe rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego, temat oceny kontroli zarządczej według metod metody planowania rozwoju instytucjonalnego, oraz (co Ryzykonomię szczególnie interesuje) projekty EU i ryzyka w ich realizacji. Tamże, jak się dowiadujemy, zgodnie z zalecaniami Unii Europejskiej, analiza kwestii ryzyka nadużyć
finansowych w projektach unijnych. Temat konroli zarządczej w sektorze publicznym poruszaliśmy wielokrotnie (patrz chmura tagów na dole bloga, tag JSFP i inne)…

Pajęczyny ryzyk

0
pajęczyny ryzyk

Pajęczyny ryzyk i ich powiązań, interkonekcje szans i zagrożęń to temat przewodni zimowego numeru Strategic Risk. Trochę się nam w święta zależał ale powracamy do lektury i polecamy uwadze P.T. Czytelników Ryzykonomii, bo do przeczytania jest mnóstwo i trochę.
W rozkładowym temacie dowiadujemy się na przykład, że ryzyka topowe według sondażu Startegicznego Ryzyka pod względem liczby zmapowanych połaczeń to: warunki ekonomiczne, reputacja (sic) i, a jakże cyberataki.

W numerze, oprócz „pajęczyny ryzyk” także między innymi warte przeczytania:

  • VW ciąg dalszy
  • Cyberryzyka zwiażane z kardzieżą danych
  • Ryzyka konfliktów na topie
  • Ryzyka niemierzalne

[wysija_form id=”1″]