zarządzanie ryzykiem

Home zarządzanie ryzykiem

Wejście NIK Kontrola zarządcza zarządzanie ryzyk

0
Wejście NIK

Wejście NIK. Trochę nas nie było Wytrwali Czytelnicy, ale przemierzamy kraj wzdłuż i w szeż, szerząc zarządzanie ryzykiem, kontrolę zarządczą i ERM w szczególności. Nieutrudzenie i z niepodważalnym zaangażowaniem.
Ale znów przysiadamy do klawiatury żeby żmudnie żąć niezżęte, nieprzebyte łany niewiedzy o zarządzaniu. Wiadomo nam oczywiście,  że okres okołoświąteczny nie sprzyja myśleniu o ryzyku. Ale i około-świąt ryzyka nie brakuje. O czym zresztą piszemy w kolejnym, jeszcze nieukazanym numerze naszej ulubionej Gazety Ubezpieczeniowej. 
Do poruszonych w ostatnim artykule Euroryzyk FERMy jeszcze zaraz wrócimy, tymczasem obowiązek nas woła. Żeby zaadresować temat statusu bliskiego nam zarządzania ryzykiem w sektorach publicznych. O którego to stanie wypowiedział się znowóż, całkiem niedawno NIK (link).
Materiał filmowy warty jest obejrzenia i….

…nie będziemy go specjalnie komentować, bo i tak myślimy, że Czytelnicy sami go ocenią. Nie jesteśmy też  przekonani, mówiąc oględnie (a jak Czytelnik zauważył z natury nie jesteśmy oględni), czy jest tu namacalna analiza wymagana każdym standardem zarządzania ryzykiem.

 Ciekawe też i widzimy pierwsze jaskółki, że co  poniektórzy audytorzy rozsądnie zaczynają rozumieć że audyt to jedno a zarządzanie to inna funkcja i choć ich łączenie może budzić pokusy to taki mariarz nie wiadomo dokąd prowadzi.

Szczególnie, że choć wielu się tak wydaje, aż tak proste to całe zarządzanie ryzykiem nie jest.
Pisaliśmy też na Blogu wielokrotnie, że Czarnych Łabędzi wcale tak wiele nie ma i wielką ilość ryzyk, przy stosownej analizie da się łatwo przewidzieć i zarządzić nimiż.
Oglądajcie więc i analizujcie, a na dzisiaj – tyle.
Zostańcie z podtrzymanymi przekaźnikami. Nie odbieżajcie od przyłączeń ! 
Za chwilę więcej Ryzykonomii!

Wejście NIK Wejście NIK Wejście NIK

FERMA European Risk Benchmarking

0
FERMA European Risk Benchmarking

Nasza rodzima FERMA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem, do którego mamy przyjemność należeć, co roku przeprowadza pan – europejskie analizy developmentów zarządzania ryzykiem czyli European Risk Benchmarking Survey. Sami wypełnialiśmy

stosowne kwestionariusze, podobnie jak prawie tysiąc naszych kol. i kolż. z całej Europy z firm małych i gigantycznych, lokalnych i globalnych.  Survey FERMy jest największym badaniem
zarządzania ryzykiem na Kontynencie i można z niego wyczytać różne interesujące i brzemienne w skutkach spostrzeżenia, takie jak:

Top 5 ryzyk wg. europejskich risk manadżerów:

 

 1. Konkurencja, klienci, strategia rynkowa, rynek
 2. Compliance, regulacje krajowe i zagraniczne
 3. Finanse (stopy, FX, dług, płynność, ryzyka suwerenów)
 4. Reputacja (media społecznościowe, komunikacja) – zepchnęło produkcję, jakość  i koszt kating !!!
 5.  Planowanie i wykonanie
Kolejne wnioski:
 • Najważniejszy czynnik zewnętrzny popychający do ERM-owania to wymogi prawne, regulacyjne i w ogóle compliance (61% respondentów), potem wymogi shareholderów (37 %) ale rośnie
 • Kryzys wpływa na wzrost raportowania ryzyka do Rad
  nadzorczych (46%) 39 % komórek zarządzania ryzykiem łączy funkcje zarządzania ryzykiem, ubezpieczeniami (Risk nad Insurance Management)  a audyt i kontrola wewnętrzna są oddzielone. Wszystkie funkcje są  połączone wyłącznie w 9%
 • Rośnie synergia IA i RM ale wciąż dużo do zrobienia, bo
  tylko w 41 % jest advanced
 • 37 % wykorzystuje własne rozwiązania ERM, skrojone na miarę, 29 % deklaruje COSO2, 25 % ISO 31000
 • 42 % ma zawansowany dialog zarządzania ryzykiem z Zarządem (rok wcześniej 40%)
 • U 53 % wzrasta raportowanie ryzyka do top managementu (poprzednio 45%)
 • 62 % mapuje ryzyko zaawansowanie
 • Stanowcza większość bazuje na WIR-ach (62%),  stochastyka to wciąż tylko 11%
 • Analiza synergii zarządzania ryzykiem i procesu podejmowania decyzji (tzw. embedded RM) wciąż
  pozostawia wiele do życzenia, zaawansowana tylko u 38 % respondentów (ale rośnie)
 • W raportowaniu i komunikacji ryzyka przodują, jak deklarują Niemcy (naturlich !)

A już za chwilę c.d. wniosków z Reportu….

FERMA European Risk Benchmarking FERMA European Risk Benchmarking FERMA European Risk Benchmarking

I Rolnik zarządza ryzykiem

0
Rolnik zarządza ryzykiem

Rolnik zarządza ryzykiem. Przepraszamy ! Właśnie wybieramy się na kolejna konferencję Polrisk zęby zgłębiać dalsze tajniki zarządzania ryzykiem (relacja na Blogu wkrótce) a tu szklany ekran ku rozpaczy nas i rolników pokazuje dramatyczną zmianę w forpoczcie modernizacji polskiego rolnictwa. W sekrecie jedynie P.T. Czytelnikom Bloga wyjawimy, że tematy rolnicze są nam od małości niezmiernie bliskie, niejedno lato na wsi spędziliśmy, eh to były czasy upałów i swobody…

A przepraszamy za to, że pomimo wyznanych właśnie bliskich związków sentymentalnych ze wsią jak też i imiennych (wiadomo:
Jerzy – Rolnik !) temat zarządzania ryzykiem w rolnictwie dotychczas zaniedbaliśmy. A przecież rolnicze zarządzanie ryzykiem to temat bardzo na czasie, pomijając fundamentalną obserwację, że jakakolwiek uprawa czy hodowla z
dawien była narażona na wszelkie możliwie ryzyka już to katastroficzne i atmosferyczne już to w obszarze popytowosprzedażowym.
Oczywiście każdy rolnik inaczej ryzykiem zarządza i nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie wymagał ERM-u od 5 hektarowca
siejącego przysłowiową trawę w kooperacji z unijnymi urzędnikami. Ale coraz więcej już u nas gospodarstw jak fabryki, nawet 1000 i więcej hektarowe i tam różne bardziej zaawansowane zarządzania można by wdrażać. Oczywiście wszystkich bez mała rolników dotyczy klasyczny element zarządzania ryzykiem czyli ubezpieczenia jak z tym  jest (niedobrze) można się łatwo przekonać po obejrzeniu kolejnych po-tornadowych czy po-powodziowych relacji.
Są już jednak pewne jutrzenki, że co światlejsi nasi farmerzy zaczynają temat zauważać a i na makro-rol-poziomie
samo Ministerstwo Rolnictwa na całego już ryzykiem zarządzania, bo Kontrola zarządcza, no przecież!
Nawet nam się kiedyś w TV wydało dostrzec, że Waldemar
jakieś mapy ryzyka na swoim ajpadzie wyświetlał i mamy nadzieje, że stosowne info Januszowi prze-emailuje.
Temat  zarządzania ryzykiem dla farmerów dziś tylko zaczepiamy i inaugurujemy, jeszcze do niego wrócimy, dziś tylko pozwolimy sobie jeszcze przytoczyć makro-rady dla organizacji zarządzania ryzykiem rolniczym na narodowym poziomie jakie daje OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju:
 •   Rząd powinien przyjąć holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem, unikając koncentracji
 • na pojedynczych ryzykach, takich jak ceny (żywności). Rząd może pomagać rolnikom w oszacowaniu i zarządzaniu ich ryzykami prze dostarczanie informacji i szkoleń
 • Polityka (rządu) zarządzanie ryzykiem agrykulturalnym powinno się koncentrować na ryzykach katastroficznych, rzadkich ale mających jednoczesny wpływ na wiele gospodarstw. Powinno się przygotować odpowiednie plany awaryjne
 • Subsydiowanie ubezpieczeń katastroficznych może pomóc, ale z drugiej strony hamuje wykorzystanie  ubezpieczeń komercyjnych, których nie jest w stanie zastąpić
 • Rząd nie powinien wspierać zarządzania „zwykłymi”  ryzykami rolniczymi, o które powinni zadbać
  sami farmerzy.

Oczywiście z tą samodzielnością zarządzania ryzykiem słusznie nasi rolnicy mogą dyskutować, w końcu mamy Unię Europejską, która o rolnicze ryzyko w szczególny sposób i często mocno nierówny się  troszczy. Ale do czasu, Moi Drodzy do czasu – co widać już nawet w telewizji…

Rolnik zarządza ryzykiem Rolnik zarządza ryzykiem Rolnik zarządza ryzykiem