podcast

Podcast Ryzykonomia na Spotify

ryzyko po

Ryzyka po wakacyjnie

risk kindersztuba

Risk kindersztuba

Deminga PDCA

Deminga PDCA frejmworki

poranek risk

Poranek risk manager

zarządzanie ryzykiem

Strona główna zarządzanie ryzykiem Strona 9

Brunhilda, Lopez i kelnerzy

2
szpiegostwo przemysłowe

Kiedy Francois Xavier d’Entrecolles, francuski jezuita, wykradał w 1712 roku chińczykom sekrety produkcji porcelany, nikt nie spodziewał się, że kilka wieków później jego działania będą podręcznikowym przykładem szpiegostwa biznesowego, a główni „narodowi” aktorzy tej historii, choć w innych już rolach,  staną się aktywnymi „graczami” w szpiegowskim biznesie. Skądinąd przecież właśnie Kraj Środka jest dzisiaj obwiniany o nadzwyczajną aktywność w dziedzinie zdobywania informacji przemysłowych; a i ojczyzna ojca Francoisa jest dzisiaj, według niektórych źródeł, także w ścisłej czołówce.

Oczywiście innych historycznych przykładów na szpiegostwo przemysłowe nie brakuje. Choćby wykradzenie sekretów maszyny parowej Jamesa Watta przez szpiegów pruskiego Fryderyka. Potem była zimna wojna i pościg Wielkiego Brata za światową technologią – przykładem wieloletnia akcja zmontowana przez NRD-owską Stasi, o swojsko brzmiącym kryptonimie „Brunhilda”.

Bez obrazy: szpiegują dziś wszyscy i wszystkich, bo światem rządzi nie pieniądz, a informacja. Nic więc dziwnego, że wielu pożąda informacji cudzych. Bo dają one przewagę nad konkurencją w świecie polityki, biznesu, wszędzie. Oczywiście, kiedy jeden zyskuje informację drugi przewagę informacyjną traci, stąd choćby amerykańskie źródła szacują, że w pierwszej dekadzie XX wieku globalne straty z tytułu biznesowego szpiegostwa sięgały rocznie 200 miliardów dolarów, obrazowo mówiąc, były równe kapitalizacji Microsoftu z końca 2008 roku.

Sposobów zdobywania cennych informacji jest cały wachlarz: od miękkiego business intelligence,
czyli zbierania i opracowywania powszechnie dostępnych danych, aż po twarde szpiegowanie, nagrywanie i podsłuchiwanie, szantażowanie, przetrząsanie śmietników, włamania do biur i inną aktywność  szczegółowo opisaną w annałach kryminologii.
Korporacyjne szpiegostwo stanowi wielką pokusę nawet dla największych korporacji cywilizowanego świata. Ot, choćby skandal z 1993 roku, kiedy to niejaki Jose Lopez, jeden z managerów Opla (General Motors) zmienił pracę na Volkswagena, wynosząc przy okazji, jak wnosił w sądzie dawny pracodawca, całe teczki jego biznesowych sekretów. Uczciwy Volkswagen odpowiedział pozwem o dyfamację, sprawa po kilkuletniej batalii sądowej zakończyła się ugodą i wypłata na rzecz Opla 100 milionów dolarów. Koncern z Wolfsburga nigdy nie przyznał się do winy.

szpiegostwo przemysłowe
KLIKNIJ……..

Technicznych możliwości nielegalnego zdobywania informacji o konkurencji jest wiele, ale oczywiście najwspanialszą możliwość dały szpiegom wszelkiej maści i narodowości wynalazki komputera i Internetu, bo tam przecież cała informacja jest ukryta. I znowu dostęp do twardych dysków można uzyskiwać na tysiąc mniej lub bardziej wyszukanych sposobów, choćby przez zwykłą kradzież laptopów, które są skądinąd jednym z najbardziej pożądanych szpiegowskich łupów. Pilnujcie ich więc dobrze w pracy, w domu, na wycieczce i na lotnisku, a nawet w pokoju hotelowym. Jeżeli więc macie na swoim kompie szczególnie poufne i cenne informacje, nie zdziwcie się, że jak donoszą źródła, i tam podstępny wysłannik waszego wroga lub konkurenta może w trakcie waszej nieobecności zawitać.

Skoro jest tak niedobrze i nieuczciwie, skoro industrial espionage to tak duże ryzyko, wielką naiwnością jest takim ryzykiem nie zarządzać.

Przede wszystkim potrzebna jest świadomość istnienia ryzyka (dla wciąż nieuświadomionych), no i
oczywiście Procedury. Szczególnie u nas słowo „procedury” brzmi w wielu uszach tak samo jak „biurokracja”, ale bez procedur nie ma dziś nowoczesnej organizacji, a na pewno nie ma systematycznego zarządzania ryzykiem, choćby ryzykiem szpiegowskim. Oczywiście procedury są „papierową” emanację kultury zarządzania ryzykiem, czy jak kto woli w tym wypadku „kultury bezpieczeństwa”, i tu ton płynie z samej góry, chyba dramatyczny komentarz nie jest dzisiaj potrzebny.
Ryzykonomiczne procedury zawierają oczywiście element analizy wszelkich ryzyk z tym, że „klasyczna” analiza prawdopodobieństwa tego rodzaju zdarzeń mało się tu sprawdzi, trudno je będzie oszacować o ile w ogóle będzie możliwe. W sukurs przychodzą wyspecjalizowane audyty bezpieczeństwa dokonywane przez ekspertów, czy testy penetracyjne, praktyczne szukamy dziury w całym przez zaprzyjaźnionych niby-szpiegów. Oczywiście nie jest możliwe prowadzenie biznesu zamkniętego na siedem spustów, ale testy penetracyjne pozwalają oszacować, które obszary są potencjalnie narażone na atak, które ryzyko możemy zaakceptować, a przed którym powinniśmy się bronić za wszelką cenę. 
Oczywiście sposób zarzadzania szpiegowskim ryzykiem będzie różny w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości biznesu. Myliłby się jednak ten, kto by myślał, że mała firma jest mniej narażona na tego rodzaju ataki; w końcu i Google zaczynał życie w garażu. No, więc zawsze jest potrzebna świadomość, lektura ryzykonomii i zdrowy rozsądek, co przecież zawsze niewiele kosztuje.
A szpiedzy w takiej czy innej postaci i tak znajdą was w końcu sami.

szpiegostwo przemysłowe, szpiegostwo przemysłowe, szpiegostwo przemysłowe

Praktycznie jak u Hitchcock’a

0
praktycznie o ryzyku

Jakiś czas temu, zdaje się w listopadzie ub.ro. wspominaliśmy, że na zamówienie naszych alma mater Naczelny Bloga przygotował artykuł na makro-ryzykonomiczny temat i jakiś czas temu się on ukazał jako mała część większej książki.

Przy okazji tych naukowych wycieczek Naczelnego w temacie zarządzania ryzykiem to zawsze się uśmiechamy w duchu, kiedy mruczy, że od czasu do czasu sugeruje się mu, że jest „teoretykami” (kiedy ma do czynienia z „praktykami”) i vice versa „praktykiem” (mając do czynienia z przysięgłymi „teoretykami”).

Rozumiemy, że to zamieszanie pojawia się czasami od lektury przedrostka „dr” przed nazwiskiem, który to (przedrostek, nie nazwisko) Naczelny Bloga posiadł onegdaj niemałym wysiłkiem w szalonym zrywie rozjaśnienia swojej przyszłości.
Zauważamy tylko, że jak zauważył kiedyś Chesterton „praktyk to ktoś, kto zna pewien wycinek problemu, a teoretyk to ktoś, kto wie coś o całości” ergo do małej awarii samolotu wezwiecie doświadczonego technika, jak wam maszyna siądzie na amen proście konstruktora.
No, nie protestujcie wiadomo też, jak to u nas często wygląda, ale zasada zasadniczo jest zasadna, a jak do tego dodać jeszcze, ca. 22 lata Naczelnego w biznesowej orce, to chyba mamy i praktyka i teoretyka, aż nadto.

No ale wracając do właśnie ukazałego się artykułu to zaczyna się on tak, jak u Hitchcocka od wystrzału z dubeltówki:

Żyjemy w społeczeństwie ryzyka. Ta chwytliwa, łatwo zdobywająca popularność, ale i bogata w znaczenia teza postawiona przez niemieckiego socjologa i filozofa Ulricha
Becka nabrała wagi w czasach nieustającego kryzysu, który objął
światową gospodarkę. Idea „risk society” pretenduje dzisiaj do roli nowego paradygmatu,który wskazuje, że ryzyko staje się immanentnym towarzyszem wszystkich obszarów aktywności ludzkiej, a dystrybucja ryzyka zastępuje dystrybucję bogactwa.
W ten sposób ryzyko staje się kluczowym czynnikiem makro- i mikroekonomicznym tworzenia dobrobytu. Zależność ta uwidacznia się nie tylko w sferze dobrobytu
ekonomicznego, którego „tradycyjnym” elementem jest gospodarowanie ograniczonymi zasobami, co zawsze wiąże się z ryzykiem, ale także w społecznym wymiarze dobrobytu, w ludzkich postawach, zachowaniu, w kulturze, w polityce.  Dalej idzie 16 stron…

praktycznie o ryzyku 1

A podsumowanie jest takie, jednoznaczne i kulturalne:Niezwykle istotnym aspektem „refleksyjności” społeczeństwa dobrobytu na
zjawisko ryzyka jest rosnący konsensus, co do konieczności budowania odporności systemu społeczno-gospodarczego na zagrożenia, który przejawia się w propagowaniu tak zwanej „kultury” zarządzania ryzykiem.  Kultura zarządzania ryzykiem jest stosunkowo nowym pojęciem, które wskazuje na konieczność budowania świadomości istnienia i różnorodności ryzyka, jego wpływu na życie gospodarcze i ekonomiczne.
Istotnym elementem budowania tej „kultury” jest edukacja o ryzyku na wszystkich poziomach kształcenia, popularyzowanie wiedzy o zarządzaniu ryzykiem, praktyczne przygotowywanie społeczeństwa na występowanie katastrof naturalnych itd. 

Pojęcie kultury zarządzanie ryzykiem jest odpowiedzią na pytania o nieefektywność dostępnych współcześnie środków reagowania na ryzyko. Bez względu na to jak rozbudowane metody modelowania matematycznego ryzyka, czy wyszukane systemy ostrzegania
przed zagrożeniami stosują organizacje, zwykle to „czynnik ludzki” ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wysiłków podejmowanych w reakcji na ryzyko.
Kultura zarządzania ryzkiem staje się nieodłącznym elementem społeczeństwa ryzyka, w którym człowiek jest zarówno podmiotem oddziaływania ryzyka, jak i jego
źródłem.

praktycznie o ryzyku, praktycznie o ryzyku, praktycznie o ryzyku

Ryzyko operacyjne vs. zwykłe

0
ryzyko operacyjne

Gnaliśmy ostatnio w Polskę jak długa i szeroka, zarządzanie ryzykiem & navigare necesse est a przynajmniej powinno być, swoją drogą jazda po polskich drogach to niestety istny hazard i tak sobie zawsze myślimy, że odzwierciedla-niestety- nasz „narodowy” stosunek do ryzyka i zarządzania w ogóle. I nic tu nie dają wyjaśnienia, że to wina dróg, bo na autostradach jest równie źle mamy nawet wrażenie, że idzie ku gorszemu, ot plaga jeżdżenia na zderzaku 140,150 nie ma znaczenia jak śmiecie wjechać mi w drogę, kiedy ja tu jadę, mnie prawa fizyki nie dotyczą, ruch jednostajnie opóźniony, dystans „halb tacho” jak piszą na tablicach naiwni germanie nie dla nas, zapamiętajcie nasze motto spotkaniowo-biznesowe „jak wyjechałeś spóźniony, przyjedź na spotkanie spóźniony”, a propos nie martwcie się, niezmiernie rzadko się spóźniamy.

No, ale porzucając te daremne apele w eter, bo przecież nie do P.T. Czytelników bloga, bo to z natury rzeczy element światły i ryzyka świadomy, tak wierzymy, od dłuższego czasu nurtuje nas koncepcja ryzyka operacyjnego niezmiernie promowana w sektorze finansowym a to oczywiście za sprawą Umów Kapitałowych, Solvency i Bazylei, kolejnych numerków. Tak sobie myślimy przy okazji jak to będzie za 20, 30 lat, Bazylea XXXV  i Solvency XXI,   właśnie Mark Carney z Bank of England na Bloombergu mówi, że rośnie nam kolejna bańka na rynku hipotecznym, zaraz wyrąbie nam prosto w ….(znaczy bańka nie Carney), ktoś powie, że to ryzyka „czysto” finansowe, kredytowe a nie operacyjne, ale przecież finansowo tu wszystko wiadomo, znowu

ryzyko operacyjne
LInk

greed, problemy ze strategią i zwykłym rozsądkiem, tu nie potrzeba modeli matematycznych, Var czy CFar tylko Common Sense at Risk (CsaR nieźle wymyśliliśmy nes pa ? ). Ale zdaje się i regulatorzy tu nie pomagają, wystarczy pomyśleć, co z rynkiem nieruchomości wyprawia się u nas,
swoją drogą ostatnio dokopaliśmy się do Community Reinvestemnt Act z 1977 tam jest pies pogrzebany, zadziwiająco mało się o tym mówi, a propos źródeł POPRZEDNIEGO, kryzysu. No nie przerażajcie się bo przecież będą następne to dzisiaj stan permanentny, od was tylko zależy jak się przygotujecie i zarządzicie swoim ryzykiem i zwykłym i operacyjnym.

A czy jest tu jakaś różnica między ryzykiem zwykłym i operacyjnym trwa dyskusja pierwszej, jedynej, najlepszej, polskojęzycznej (choć możecie pisać w dowolnym języku, jak dusz zapragnie) grupie „Zarządzanie ryzykiem” na LinkedIn, dołączcie czym prędzej i się wypowiadajcie, w grupie jest już 28 członków szybko rośnie, atakujcie bezwzględnie interlokutorów i utwierdzajcie swój obraz eksperta i fachowca nawet jeżeli nie tylko od ryzyka operacyjnego to i od każdego, zwykłego.

 https://www.linkedin.com/groups/Zarz%C4%85dzanie-ryzykiem-4512747?trk=my_groups-b-grp-v

ryzyko operacyjne, ryzyko operacyjne

Cytaty Kojota

1
cytaty ryzyko

No! Coś się ruszyło w kwestii cytatów „o zarządzaniu ryzykiem” i nie musimy już tylko samootrzeć (a mówiło się kiedyś i samopięć) z Redakcją Bloga ich uzupełniać.

Nie mówimy, że wiele się ruszyło, bo wiemy, że P.T. Czytelnicy bloga bardzo są zajęci i owszem czytają ale specjalne do nas nie piszą, ale…

Ale napisał do nas niejaki Pan Kojot (jakby co, to i my bardzo lubiliśmy filmy z kojotem bibip!) z propozycją cytatów do naszego ryzykonomicznego koncika. Tu przepraszamy za małe opóźnienie w podziękowaniu, coś nas System nie powiadomił…
A cytaty ryzykonomiczne od Kojota są takie:
Paulo Coelho

Bezpieczniej jest pozostać w sferze marzeń, niż ryzykować popełnienie błędu.

Albert Einstein
Wartość osiągnięć polega na osiąganiu ich.

Johann Gottlieb Fichte
Twoje działanie, i tylko twoje działanie, określa twoją wartość.

Albert Einstein
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.

No, bardzo ładne, mamy zdaje się tu i romantyzm i fizykę i magię, i wszyscy o ryzyku, tak czy inaczej.
Do oficjalnej listy dodajemy cytat Paulo, wstyd przyznać ciągle nic nie czytaliśmy, przy czym oczywiście wszystkie propozycje pozostają w zakładce „Cytaty” jako cenna korespondencja,
Dziękujemy, Kojocie !
Tu nachodzi nas myśl o naszym nieudziale w niedawnym konkursie „Blog ekonomiczny roku” na pewnym portalu o money, gdzie ostatnio zaaplikowaliśmy.  Zawsze próbujemy się jakoś pokazać i z Ryzykonomią i z zarządzaniem ryzykiem i eheu! sława nas jak każdego nęci, choć wiemy z wrodzonej skromności, gdzież nam tam do lekkiego pióra i lotnych myśli polskich drukerów bloggerów…. 
A jako że nikt nam wogóle nie odpowiadał, o przyjęciu do konkursu cicho-sza, zapytaliśmy mailem uprzejmie: „Czemu, Droga Komisjo?”   
Odpowiedź nadeszła rychło i druzgocąco: ” Bo za mało w tym blogu treści konkursowych, po prostu, za mało”. (Znaczy treści ekonomicznych, tak rozumiemy).
 
Tak sobie więc myślimy, że może i pewnie dlatego za mało, Kojocie, za mało.          

cytaty ryzyko, cytaty ryzyko, cytaty ryzyko

Lean management i zarządzanie ryzykiem

0
lean management zarządzanie ryzykiem

Jak już wspominaliśmy niedawno, staramy się żywo uczestniczyć w bieżącej publicznej dyskusji, (nie nie obawiajcie się, nie w TEJ)  ale w tej, na której Redakcja Bloga zna się, jak myślimy całkiem dobrze, a więc w dyskusji o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem. Takąż wymianę poglądów, nieraz ostrą (lubimy ostre!) spostrzegliśmy niezadawno na Golden Line w nieszczupłej grupie „Lean Management” w wątku „Wady lean management”, który się nam od razu skojarzył z ryzykiem.
Udział w (wciąż trwającej) dyskusji zaintrygował nas na tyle, że oprócz na forum Złotej Linii wypowiedzieliśmy się „na temat” na łamach  „Gazety Ubezpieczeniowej” w waszej ulubionej, naszej stałej rubryczce pod blogowym szyldem, dość często mylonym ostatnio, dlaczego nie, z Ryzyko m a n i ą…

Piszemy tam między innymi, że:

„Lean management, „szczupłego zarządzanie” jest koncepcją eliminowania z procesów produkcyjnych czy zaopatrzeniowych wszystkiego, co nie przynosi wartości dodanej dla produktu czy usługi. Zwykle jako przykład wskazuje się system produkcyjny TPS,  Toyota Production System, gdzie został on udoskonalony, a jego rezultatem są znane z niezawodności produkty tejże firmy (choć biegli w „temacie” wskażą i inne korzenie i wyrazy smukłego zarządzania, choćby jeszcze sięgające rewolucji w wytwarzaniu zapoczątkowanej przez Henry Forda).
Od razu tutaj wyznam, że nie jestem ekspertem od lean management, a w dyskusji dotyczącej „wad lean management”, która  przypadkowo pojawiła się w moim ryzykonomicznym okienku zaintrygowały mnie właśnie owe „wady”. Od „wad” , jak mniemam kroczek do „ryzyk”, a to przecież tygrysy lubią najbardziej.
Tu zaryzykuję obserwację, że co najmniej niektórzy protagoniści leanowego podejścia uważają, że
system ten (czy może koncepcja)  sam sobie radzi z ryzykami, sam się doskonali  i żadnego „oddzielnego” zarządzania ryzykiem nie potrzebuje.
Cieszy mnie zawsze niezmiernie wiadomości o takim idealnym bez-ryzykownym stanie, bo jak zauważył kiedyś Donald Rumsfeld, amerykański sekretarza obrony w swojej sławnej wypowiedzi „najbardziej interesujące są nieznane niewiadome (…) a więc takie, o których nie wiemy, że nic nie wiemy”. A, jak uczy nas ryzykonomiczne doświadczenie warto też parafrazować innego sławnego myśliciela: im bardziej nam się wydaje, że ryzyka nie ma, tym bardziej ono tam jest.

I tu – niestety! Nie odbierając nic znanym mi i nieznanym zaletom „szczupłego” zarządzania już prosta kwerenda światowych źródeł typu Financial Times czy WSJ pokazuje, że jednak ono (ryzyko) tam jest. Dobrym przykładem jest zresztą sama Toyota. Wskazuje się na przykład, że wyszczuplenie łańcuchów dostaw największego na świecie producenta samochodów, w tym choćby eliminacja „nadmiernej” liczby dostawców powoduje jednoczesny wzrost klasycznego ryzyka łańcucha dostaw, co przećwiczono choćby w czasie tragicznego tsunami. Innym przejawem „wyszczuplania” linii zaopatrzeniowych jest takie projektowanie wyrobów, które pozwala wykorzystywać części samochodowe w różnych modelach samochodów, to chyba zresztą globalny trend, bo wszystkie samochody zdają się dzisiaj być do siebie podobne.

Oczywiście, z punktu produkcyjnej i kosztowej efektywności to bardzo dobrze, ale niech coś się wydarzy u kluczowego dostawcy i już pada produkcja i Yarisa i Corolli i Lexusa. No może Lexusa jednak nie, upraszczam, jako nie-ekspert od lean managementu. Oczywiście wredne ryzyko wyszczuplonego łańcucha dostaw na samych ryzykach typu business interruption nie przestaje, od razu żeby daleko nie poszukiwać „wyskakują” nam tu ryzyka reputacyjne.  Wiadomo, że opisać jak coś się nie powiodło doskonałej Toyocie, to miód dla mediów i jej branżowych wrogów, których przecież nie brakuje. Przypomnijmy tu choćby skandal samo-przyśpieszających Toyot.

lean management zarządzanie ryzykiem
Dołącz do Szczęsliwych Czytelników !

Nawiasem mówiąc sprawa okazała się „dęta” i potem po cichu „odtrąbiona” przez niektóre media, ale któż o tym dzisiaj pamięta, w świecie szybko osądzającej i skazującej elektronicznej opinii publicznej.

Lean management zarządzanie ryzykiem…

Inne ryzyko, które jest dzisiaj charakterystyczne i ważne dla wszelkiego, nie tylko „szczupłego” wytwarzania to product recall, czyli konieczność „odwołania” wadliwych produktów w celu ich wycofania, naprawy lub wymiany. Product recall i związana z nim odpowiedzialność cywilna, to jak wiadomo wielki ból głowy przemysłu samochodowego, a tam lean management kwitnie. Oczywiście nie tylko tam, i co rusz słychać a to o rażących prądem suszarkach, a to dławiących soczkach dla spragnionych niemowląt, a to taboretach grożących śmiercionośną wywrotką.

No więc ten szybki przegląd leanowej ryzykonomii pokazuje, że „nieszczupłych” ryzyk w „szczupłym wytwarzaniu” nie brakuje, co nie jest skądinąd żadnym zaskoczeniem, bo nie brakuje ich nigdzie. I na dowód tego wystarczy przejrzeć korporacyjne strony Toyoty, nad którą się dzisiaj znęcamy pozostając w wielkie admiracji dla niezawodności jej produktów. Znajdziemy tam podkreślenie wagi korporacyjnego zarządzania ryzykiem wdrożonego w całej organizacji i funkcję globalnego Chief Risk Officera i stosowany Komitet Ryzyka przy Zarządzie, wszystko oczywiście w kontekście całej struktury Ładu Korporacyjnego. I tegośmy się, jako leanowi neofici spodziewali włączając się w „społecznościową” dyskusję o wadach – ryzykach w lean management.
Bo każda kolejna, doskonalsza metoda zarządzania oprócz nowych możliwości i przewag, niestety zawsze kreuje nowe i wcale „nieszczupłe” ryzyka.

lean management zarządzanie ryzykiem, lean management zarządzanie ryzykiem, lean management zarządzanie ryzykiem

Ryzyko lean menagement czyli social media zachęta

0
ryzyko lean menagement
Jak P.T. Czytelnicy Bloga wiedzą lubimy i doceniamy media
społecznościowe i o zarządzaniu ryzykiem we wszelkich jego odmianach dyskutujemy na wszelkich dostępnych forach. Na przykład na nowo powołanej a liczącej już ca. 18 członków grupie (to jak na Polskę już dużo) „Zarządzanie ryzykiem”na LinkedIn (link). LinkedIn na którym dyskretnie wypatrujecie codziennie nowych bardziej zielonych pól, czy już dołujecie Wieśka prymusa z 3ciej Be Waszym nowym extra jobem. Albo, na przykład na ciągle żyjącym GoldenLine, gdzie co prawda jest znaczna grupa „Zarządzanie ryzykiem” ale dyskusji na niej żadnej tylko sam spam.
Tamże czyli na GL-u znajdziecie jednal moderowaną przez Redaktora Naczelnego Ryzykonomii  (skądinąd dość często nazywanej przez nowych czytelników Ryzykomanią, no w sumie dlaczego nie ?) grupę „Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym” liczącą ca. 90 głów i tam – dlaczego nie – sporo ciekawej dyskusji o zarządzaniu ryzykiem znajdziecie.
No więc dołączajcie i do LinkedIna i do Golden Lina i dyskutujcie tak jak to robią w cywilizacji bo gdzie się uczyć, dowiadywać „jak TO robią inni” jak nie dyskutując, sprzeczając się i czasami „nawalając” ?
W publicznej duskusji uczestniczą dziesiątki tysięcy profesjonalistów zarządzania ryzykiem (i nie tylko) na świecie. Nie wiem, może to obawa przed wyjawianiem własnych poglądów na cokolwiek, duszona już skutecznie w mackach naszej reforma-edukacji. Często spotykam się też z poglądem, że „brakuje czasu”. No, jak dzisiaj brakuje czasu na naukę i zdobywanie wiedzy o ryzyku to niezłe ryzyka nam się na przyszłość gotują…
ryzyko lean management
kliknij i SPRAWDŹ
Dla nas – nie ukrywamy – uczestnictwo moderacyjno-dyskusyjne w
social media ma również ten wymiar, że służy zaprezentowaniu naszym aktualnym i
potencjalnym klientom, że jesteśmy w zarządzaniu ryzykiem biznesowym ekspertami, a dyskusji i w ogóle wyzwań się nie boimy i na żadnym ringu ani krajowym ani
europejskim.
Uważamy również, że uczestnictwo w publicznej dyskusji ma
również charakter pracy na rzecz całego systemu, pro publico bono służy popularyzacji idei, w tym przypadku zarządzania ryzykiem, a to z kolei służy całemu biznesowi a więc i ryzykonomicznemu, i mitycznej modernizacji, która według naszych strategów wciąż jest far ahead. „Pro bono czyż to nie brzmi (z lekka?) naiwnie, choć John Gilder pisał kiedyś w „Bogactwie i ubóstwie”, że to na dawaniu buduje się kapitalizm i bogactwo, a z tym póki co, zdaje się mamy poważny problem.

Ryzyko lean menagement…

Także, dołączajcie się do (naszych i nienaszych) forów o zarządzaniu ryzykiem, wymieniajcie
poglądy i dyskutujcie na różne okołoryzykonomiczne tematy, tak jak to my
ostatnio dla przykładu robimy zaciekawieni przypadkowo spostrzeżoną dyskusją nt. „Wady Lean
Management” na Golden Line.
Lean Management, czyli szczupłe zarządzanie to
ogromniasta koncepcja czy raczej idea zawierająca w sobie wiele zupełnie szczegółowych rozwiązań procesowych, nas oczywiście zainteresowało jakie w tym ryzyka tkwią  a…. swoje spostrzeżenia w tym względzie, które możecie też sami pod ww. linkiem znaleźć opiszemy w kolejnym odcinku Waszego ulubionego bloga Zarządzanie Ryzykiem Ryzykonomia już za chwilę. A temat jest ciekawy, ciekawy….
ryzyko lean menagement, ryzyko lean menagement,

Dla zarządzania ryzykiem pożytki z …

0
Dla zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem niejedno ma imię….a Naczelny Bloga Ryzykonomia się ostatnio podfascynował Rogerem Scrutonem i popełnił w referencji tekst do naszej ulubionej Gazety Ubezpieczeniowej nt. „Pożytki z pesymizmu”, sam tytułu nie wymyślił, gdzie wypisał fundamentalne, acz skromnym zdaniem niektórych członków Kolegium Redakcyjnego mocno dyskusyjne „myśli”…

…A zaczyna Nasz Naczelny tak…

Otóż Scruton, znany zresztą filozof, pisarz i kompozytor (wow) z Londynu w swej książce dowodzi, że źródłem największych nieszczęść i katastrof w europejskiej historii była nieokiełznana wiara, że wszystko zmierza ku lepszemu, że należy być niepoprawnym optymistą, bo świat się zmienia na lepsze, a jakby co, to „jakoś to będzie”.  Przykładów na popularność tej postawy z historii politycznej czy gospodarczej można wymieniać od ręki,  nawet bez Scrutona tysiące. Wierzyliśmy, że nie będzie wojny Pierwszej i Drugiej, że w Europie skończyła się Historia, i to jeszcze 3 miesiące temu. Wierzyliśmy, że nie będzie drugiego równie Wielkiego kryzysu, że rynki finansowe zmądrzały. Że rządy nie będą dalej się zadłużać, a obecne pokolenia zjadać zapasy następnym, co jest o tyle prawdziwe, że zostały one już chyba zjedzone.


Potem i już z grubej rury przymierza Naczelny bezlitośnie w Świętości…

Zresztą jedną z największych naszych narodowych „urban legend” jest to miliony razy powtarzane nieporozumienia jakoby „Polacy lubili narzekać” ergo byli urodzonymi pesymistami. Nic bardziej błędnego, niemającego żadnego uzasadnienia w naszej ani najstarszej, ani najbardziej współczesnej historii. Pokażcie mi drugi taki naród optymistów na świecie!

I nawet dodaje mały rys historyczno – ryzykonomiczny…

Setki razy w historii radośnie biegliśmy na cekaemy z gołymi rękami i wierzyliśmy w wiarołomnych sojuszników. Albo dzisiaj: większość spotkanych pełna jest skrywanego (ale jednak) optymizmu, że i z emeryturami jakoś to będzie, choć na żadnym nawet najprostszym kalkulatorze nie da się tego udowodnić, a demograficzne tsunami już szumi za oknem. Podobnie w wielu innych obszarach, i społecznych i gospodarczych, znowu można mnożyć tysiące przykładów. Czyż nie jest wyrazem najwyższego stopnia optymizmu niepopularność haseł o potrzebie ubezpieczania się? Będzie dobrze! Nie będzie powodzi, ani choroby, ani pożaru. Skończmy z tym narzekaniem. Optymiści w natarciu, po Euro zaróbmy na Olimpiadzie!

Stawia też dyskusyjną dla nas, Optymistów tezę …

Postawię wręcz tezę, że owo wytykanie rzekomego pesymizmu jest typowym „flekowaniem” i zamykaniem ust tym, którzy ośmielają się poddać w wątpliwość, że jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie wspaniale, a wskazują, że trzeba wysilić wyobraźnię i coś zrobić z ryzykiem.

I zaraz w dość pokrętny sposób przeskakuje na sprawy biznesowe …

Schodząc na poziom poszczególnych biznesów, ważne to dla zarządzania ryzykiem, nieposkromiony optymizm to oczywiście także  światowy problem. Nie bez powodu w zarządzaniu ryzykiem mówi się o syndromie czarnowidza i prognozuje się krótkie życie posłańca złych wieści. Wystarczy spojrzeć na półki księgarni pęczniejących od wspomnień „człowieków sukcesu”, a pokażcie regał z opowieściami tych, którym się nie powiodło. A przecież to znany fakt empiryczny, do potwierdzenia ze zwykłym Rocznikiem Statystycznym, że tych, którym się nie powiodło  jest znacznie więcej.
Podobnie, każdy to łatwo zweryfikuje z doświadczenia biznesowego, menadżerowie są zwykle nastawieni na optymizm i sukces a mówienie, że coś się nie uda jest o wiele, wiele niżej (wy)cenione niż radosny optymizm. To zresztą klasyczna cecha ludzkiej natury udowodniona w badaniach z obszaru ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej.

A potem, na dodatek wciąga w swoje majaczenia Matkę(Naturę)…

Oczywiście, może ktoś dramatycznie zauważyć, że bez optymizmu do niczego byśmy nie doszli, a żaden kraj, ani żadna firma by się nie rozwinęła. Owszem, ale nie zawsze i nie do końca. Poza tym jakąż strategię działania (inną niż optymistyczną) można przyjąć? Ale przecież spójrzmy, że Matka Natura, ta najdoskonalsza z organizacji wcale nie hołduje koncepcjom optymistycznych ekspansji, ale raczej realistycznego przetrwania i zrównoważonego rozwoju.
Przełóżmy to na obszar biznesu, znaczenie dla zarządzania ryzykiem. Co by było gdyby pionierzy śmieciowego kapitalizmu z Wall Street zamiast wymyślać nowe pola do zarabiania pieniędzy, mniej optymistycznie skoncentrowali się na dobrze znanym, choć może nie tak zyskownym biznesie. Co by było gdyby nasza firma nie wchodziła we wszystkie nowe obszary licząc na dodatkowe zyski. Czy ochrona wartości nie przynosi „na koniec dnia”, jakże często lepszych efektów niż chorobliwe szukanie sposobów na jej wzrost?

I jeszcze dokłada „redundancją” (?!)…

Albo, jeszcze inny przykład ilustrujący pożytki z pesymizmu dla zarządzania ryzykiem. Natura obdarzyła nas, gdzie tylko mogła naturalną redundancją, na wszelki wypadek. Mamy dwie nerki, dwoje płuc, i innych rzeczy po dwie, niektórzy nawet po dwie półkule mózgowe. A spróbujmy w firmie zaproponować zakup zapasowej maszyny, instalacji czy programu, dodatkowego szkolenia, albo nawet podwojenie ochrony ubezpieczeniowej. Ooooo! Po co komu taki wzrost kosztów! Będzie stało/leżało nie przynosząc żadnych korzyści. Siadł i wstydził

dla zarządzania ryzykiem 1
książki
Poznaj…

się czarnowidzu Kowalski/ Malinowska! (niepotrzebne skreślić)
Skoro o kluczowym temacie kosztów mowa, to powiedzmy sobie otwarcie, bez niepotrzebnego optymizmu, że zarządzanie ryzykiem jest wciąż postrzegane przez olbrzymią liczbę zarządów, a w każdym razie w Polsce jako modna, acz kosztowna fanaberia. Zbyt pesymistycznie? Proszę, służę statystykami. Co prawda, nie mniej niebezpieczny jest też optymizm, że rozbudowane modele dla zarządzania ryzykiem, wprowadzenie wzorów na obliczanie przyszłości zabezpiecza nas przed każdym ryzykiem, podczas gdy istocie kreuje zupełnie nowe i nie mniejsze zagrożenia.


A tak, nie z gruszki nie z pietruszki podsumowuje tę burzę w szklance wody…

Na zakończenie tej krótkiej i z założenia pesymistycznej opowieści jeszcze anegdota o pesymiście, optymiście i menadżerze ryzyka. Kim jest pesymista? To człowiek, który widzi szklankę w połowie pustą. Optymista widzi szklankę w połowie pełną. A menadżer ryzyka? Analizuje, czy w szklance są zarazki.

I widzicie, co nawypisywał w imieniu całej (sic) Redakcji Ryzykonomii? Kto go prosił, bo nie my wieczni Optymiści, menadrzeży ryzyka.

Nie uważacie, że to wszystko lekka przesada dla zarządzania ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem w cytatach jak piersi w pomarańczach

0
zarządzanie ryzykiem w cytatach

Jak widzicie Szanowni Czytelnicy przywalony robotą brzytwy się chwyta, żeby tylko zaistnieć takie już medialno-przyciągające tytuły wymyślamy, przyznacie że wcale niezłe, podobnie jak nasz najnowszy artykuł o social network ryzykach w Ubezpieczeniowej („Groza nadchodzi z sieci”)  póki co jeszcze tylko zanęcimy, że strasznie dużo nowych tematów nam się nagromadziło obiecujemy już niedługo je na blog-papier przerzucić póki co zamieszczamy kilka nowych fajnych cytatów o zarządzaniu ryzykiem, którymi ostatnio uzupełniliśmy nasz ryzykonomiczny kącik cytatów…
Może i Wy byście jakieś zgrabne ryzykonomiczne zdanko podrzucili? Czekamy…

The optimist says: We do our very best. Risk manager is afraid this might be true.

“Assurance is killing us.” – Tony Hayward, CEO, BP (The Guardian, 9/25/07)
(re: Deepwater Horizon 2010.. przy.red.).

A ship in port is safe, but that’s not what ships are built for.

– Grace Hopper, Naval officer

it is better to be roughly right than precisely wrong
Keynes, Maynard, Lord

Jedyna gorsza rzecz od opóźnienia misji, to jej porażka.
Gentry Lee

zarządzanie ryzykiem w cytatach…

Mapa Myśli Ryzyka 2014 cz.2

0
mapa myśli ryzyka 2014

Zgodnie z obietnicą zamieszczamy komentarz do „Mapa myśli ryzyka 2014”, którą opublikowaliśmy w tekście zamieszczonym w Gazecie Ubezpieczeniowej z 14 stycznia b.r., prasowo-medialnym liderze tematyki ubezpieczeniowej, konsekwentnie promującej bliską sercu i umysłowi Redakcji Bloga tematykę ryzyka. Więc jasne, że polecamy…

„Jak zwykle przełom roku jest okazją do zamieszczania prognoz, co też może się wydarzyć w roku kolejnym, tym razem 2014. Ta noworoczna aktywność niejednokrotnie sprawia wrażenie wróżenia ze szklanej kuli szczególnie, że mało kto o tych wróżbach w kolejnych latach pamięta. Albo tylko tak nam się wydaje,
że to spekulacje gazetowych lekkoduchów, bo przecież jak świat długi i szeroki różne think –tanki, instytuty i ciała mędrców tworzą projekcje, analizy i przepowiednie dotyczące przyszłości, które są całkiem poważnie wykorzystywane przez rządy, organizacje
międzynarodowe i wielki biznes, także ubezpieczeniowy. Przewidywanie przyszłości jest nieodzownym elementem zarządzania i to wcale nie żadne czary-mary á la wyrocznia delficka choć… jak donoszą Źródła popularna Pytia opierała swoje
wróżby na solidnej sieci informatorów, którzy dostarczali najświeższe informacje stanowiące solidny grunt do całkiem sensownych przepowiedni.

Od przewidywania przyszłości do analizowania ryzyka już tylko mały kroczek, w istocie to samo wyzwanie, a popularną w naszym post-delfickim świecie techniką analizy ryzyka jest tworzenie Map ryzyka, które w dwuwymiarowym układzie współrzędnych określają
prawdopodobieństwa i wielkości skutków prognozowanych zdarzeń. Taka mapa ma tę przewagę nad szklaną kulą, że zapisana w papierach organizacji staje się punktem odniesienia ot, choćby do strategicznego planowania. W 2012 nawet rząd (brytyjski)
stworzył mapę ryzyka identyfikującą grupę ryzyk istotnych dla przetrwania Zjednoczonego Królestwa; niestety w kolejnych latach ten godny naśladowania eksperyment nie był kontynuowany.

Swoje mapy ryzyka na 2014 tworzą dziś „standardowo” przedsiębiorstwa na całym świecie. Także gracze z branży ubezpieczeniowej i choć nie mamy do nich tutaj wglądu, to możemy przypuszczać, że pozostają one w relacji do oceny ryzyka serwowanej od jakiegoś czasu regularnie przez EIOPY-ę w „Risk dashboardach” („tablicach kontrolnych ryzyka”). Ostatni „dashboard” z 12 grudnia szereguje w kolejności od najbardziej do mniej ważnych, nadchodzące ryzyka 2014 następująco: niskie
stopy procentowe, ryzyka suwerenów, ryzyko makro, ryzyko kredytowe  instytucji finansowych, ryzyka kapitałowe,
ALM,  ryzyko rezygnacji, ryzyko kredytowe instytucji niefinansowych. Nie trzeba być specjalnie odkrywczym aby zauważyć, że każde z analizowanych przez EIOP-ę ryzyk jest samo w sobie olbrzymią gałęzią ryzyka, którą łatwo możemy połączyć z ryzykami analizowanymi z innego punktu widzenia.

Przykładem  takiego odmiennego  „punktu widzenia”  ryzyka jest raport Global Risk z World Economic Forum. Na wielowymiarowych mapach ryzyka eksperci z całego świata analizują i poszukują współzależności ryzyk o globalnym zasięgu. Wielkość
analizowanych ryzyk oceniano tu w pięciostopniowej skali prawdopodobieństwa i skutków. Najważniejsze pięć globalnych zagrożeń pod względem prawdopodobieństwa ich wystąpienia to według WEF (w kolejności od naj- potem malejąco): rosnące
różnice w dochodach ludności, chroniczne nierównowagi budżetowe, zmiana klimatu, brak wody, starzenie się społeczeństwa. W przypadku oceny wielkości skutków
ryzyka największe znaczenie według ekspertów mają następujące ryzyka: kolejny kryzys na rynkach finansowych, brak wody, chroniczne nierównowagi budżetowe, proliferacja broni masowego rażenia, klimat. Ciekawy jest też ranking ryzyk „wschodzących”: skutki wprowadzania regulacji, jednostronna nacjonalizacja
zasobów (znacie ?), chroniczna nierównowaga na rynku pracy, gwałtowne zatrzymanie wzrostu krajów rozwijających się, starzenie się społeczeństwa.

We tym i chyba wszystkich współczesnych rankingach i mapowaniach ryzyka zwraca uwagę zależność, że w efekcie przeciwdziałania ryzykom powstają nowe ryzyka.
Klasyczny jest tu przykład regulacji i związane z nim ryzyko niezgodności… i czyż nie ma „piękniejszego” przykładu niż Bazylea czy Solvency?  Zresztą, podobny problem dotyczy „walki” ze
zmianami klimatu, gdy działania podejmowane w reakcji na to zagrożenie mogą negatywnie wpływać na gospodarki krajów rozwijających się, które w przeważającej mierze wykorzystują węgiel (na przykład Polska).

Temat prognozowania i analizowania wpływu ryzyk w szerokim społeczno-ekonomiczny wymiarze jest dzisiaj dostrzegany i analizowany na poziomie takich „globalnych” organizacji jak MFW, Bank Światowy czy OECD, przy czym katalog identyfikowanych
ryzyk oraz rankingi „ważności” nie są jednakowe. Na przykład OECD podkreśla znaczenie 5 potencjalnych globalnych „szoków”, wśród których są: kryzys finansowy, pandemie, krytyczne awarie infrastruktury informatycznej, burze magnetyczne związane z aktywnością słońca zagrażające systemom energetycznym,
niepokoje społeczne.

I w tym przypadku można mówić o oddziaływaniu każdego z wymienionych zagrożeń na wszystkie obszary gospodarki. Wpływ wybuchu pandemii w 2014 roku na rynki finansowe i sferę realną byłby wieloraki, a wśród najciężej dotkniętych gałęzi znalazłyby
się transport i handel międzynarodowy. Zakłócenia w tych obszarach spowodowałby efekt ryzyka łańcucha dostaw, co mogłoby mieć nieobliczalne skutki dla wszystkich. Symulacje wpływu pandemii o europejskim zasięgu na kraje EU-25
pokazują, że w ciągu 2-3 lat łączne efekty popytowo-podażowe takiego zdarzenia spowodowałyby spadek PKB tej grupy krajów od 2 do 4%. W przypadku gospodarki globalnej ten wpływ byłby już dużo bardziej dramatyczny i przekroczyłby 11%. Potencjalne
skutki pandemii wykraczają jednak daleko poza czysto konomiczne kalkulacje.

Katastrofa taka mogłaby mieć na przykład istotne reperkusje polityczne, spowodować niepokoje społeczne, a nawet konflikty zbrojne. Ciekawe, że ryzyko pandemiczne, choć mapowane przez organizacje na całym świecie, jest u nas traktowane dość
egzotycznie a niesłusznie, bo powody aby podejmować ten temat są zasadniczo dwa. Pierwszy jest taki, że pandemia grypy (czy innej choroby) może jednak wystąpić, bo ludzie chorują. Drugi jest taki, że plany reagowania kryzysowego są uniwersalne
i te przygotowane na pandemię przydadzą się w przypadku wystąpienia innych, nieoczekiwanych ryzyk.

Nasze Czynniki map ryzyka chyba nie tworzą, zresztą może to i lepiej, bo jak na przykład pomyśleć o odpalonym właśnie mega-maxi ryzyku „compliance-owym” w kwestii OFE, to aż włos staje dęba co się stanie, jeżeli Trybunał jednak za jakiś czas zawetuje.
Przy tej okazji nie sposób nie wzmocnić już i tak silnej pozycji ryzyk regulacyjnych na wszystkich mapach ryzyka 2014, bo coraz więcej regulacji legislatywy jest u nas de facto odsyłanych przed sądy, ta dramatyczna inflacja tworzenia prawa zdaje się być a priori wpisana w sam proces jego tworzenia. Najgorsze, że
prawdopodobieństwa zaistnienia tego ryzyka nikt chyba nie jest w stanie ocenić.
Inna ciekawa sprawa związana z mapowaniem przyszłości jest taka, że istotą zarządzania ryzykiem jest odpowiadanie na wyzwania wszechobecnej niepewności. A jaka jest niepewność w powszechnie mapowanych ryzykach typu „chroniczne
nierównowagi budżetowe”? Bilanse kluczowych graczy są niezrównoważone od lat, za chwilę kolejny klif fiskalny w USA, Francja półbankrutem, Grecja udaje, że żyje, nasz budżet „zalepiony” przez „darczyńców” z OFE, itd. To nie niepewności,
lecz pewne pewności coraz trudniej zamiatane pod dywan. W zasadzie to ich miejsce jest nie na mapie ryzyka, pytanie czy wylezą w całej swoje koszmarnej okazałości już w 2014 roku? Czy może jeszcze troszkę później, jeszcze pożyjemy?

Ale, ale!  Jeżeli Czytelniku zgubiłeś się w tym gąszczu ryzyk, to…. bardzo dobrze! Takie jest zasadnicze przesłanie tego felietonu
o mapowaniu 2014, że będzie nie tylko bardziej ryzykowanie, ale i bardziej skomplikowanie. Tradycyjne, coraz większe krzyżowe zależności między ryzykami urosną w 2014, „stare” ryzyka latami nierozwiązywane jeszcze bardziej się skołtunią i przybędą jeszcze nowe, wiele nowych.  Dlatego zamiast tradycyjnej 2-wymiarowej mapy ryzyka można sięgnąć po mapy wielowymiarowe,
gdzie kluczowe są właśnie współzależności prognozowanych ryzyk. Dobrze nadaje się do tego celu koncepcja map myśli (mind map), popularna skądinąd także w świecie biznesu. Rysunek mapy myśli ryzyka 2014 z natury rzeczy niepełny, bo temat jest olbrzymi, załączamy…”

mapa myśli ryzyka 2014

 

Mapa Myśli Ryzyka 2014 cz. 1

2
mapa myśli ryzyka 2

Trochę nas nie było, ale już jesteśmy, o czym opowiemy jeszcze, tęskniliście za porcją ryzykonomii ?  No, dobrze zostawmy te mazgajstwa, bo ryzyko nie śpi i zarządzanie ryzykiem czeka. Więc od razu przyłożymy z grubszej rurki ot choćby co nas i wiele więcej może czekać w 2014 a do tego jak wiadomo mapa ryzyka jest idealna i w biznesie popularna. O Mapie ryzyka pisaliśmy już niejednokrotnie zawsze z odnotowanym wielkim zainteresowaniem P.T. Czytelników Bloga, a w tym roku już też tradycyjnie na zamówienie naszej ulubionej Gazety Ubezpieczeniowej, którą czytajcie, wiadomo, zamieściliśmy znaczny artykuł właśnie dotyczących ryzykowizji Naczelnego Ryzykonomii na temat ryzyk 2014.
A, żeby było ciekawiej i bardziej up-to-date nasza Mapa 2014 została wykonana z użyciem techniki Mind Mappingu, czyli Mapy Myśli, których jesteśmy propagatorami, zwolennikami i trenerami i o których zastosowaniu w zarządzaniu ryzykiem, szczególnie na etapie identyfikacji i analizy pisaliśmy onegdaj i która to technika jest często stosowaną w biznesie na rozwiniętym świecie, choć powiedzmy sobie szczerze – raczej nie u nas.

No więc ku uciesze oka Mapę Ryzyka 2014 zamieszczamy poniżej, a komentarz do niej w cz. 2 już za chwilę na blogu.

mapa myśli ryzyka 2

mapa myśłi ryzyka 2