ryzykonomia dla każdegoKup bestseller !

RYZYKONOMIA DLA KAŻDEGO.
427 stron !!!

Publikacje ryzykonomiczne zebrane w jednym miejscu w promocyjnej cenie. PLN 39

Łączna cena publikacji w księgarni empik.com to PLN 57,70. Oszczędzasz (32% taniej !!!)
Format PDF. 

Abu dokonać zakupu:
Należy wysłać zamówienie na email j.podlewski@ryzykonomia.pl następującej treści (proszę skopiować):

Zamawiam egzemplarz e-booka “RYZYKONOMIA DLA KAŻDEGO” , autor Jerzy Podlewski w cenie PLN 39. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zakupu ww. e-booka. Wyrażam zgodę na wystawienie i przesłanie mi faktury w formie elektronicznej. 

Imię/nazwisko lub Firma: …..
Adres: …..
NIP: ….

Po otrzymaniu zamówienia podamy Państwu e-mailem zwrotnym numer konta bankowego z prośbą o dokonanie zapłaty. Po wpływie zapłaty na konto niezwłocznie (standardowo w ciągu 7 dni) prześlemy plik z e-bookiem na wskazany przez Państwa adres wraz z fakturą VAT (konieczne jest więc podaniem danych osobowych/fimy wraz z adresem).

kup bestseller 3

Kup bestseller empik.com
w „Biznes i ekonomia” !

Cena promocyjna od: 19,99 PLN

Jaki apetyt na ryzyko miał Czerwony Kapturek ? Dlaczego firmy bankrutują, a ich menadżerowie nie piszą o tym książek? Czy równouprawnienie zwiększa ryzyko w biznesie?  Jak profesjonalnie przygotować się na nadejście Żywych Trupów ?

To tylko niektóre, z wielu zaskakujących pytań, na które równie nieoczekiwane odpowiedzi znajdzie Czytelnik w „Zombie atakują!”. To książka po prostu – dla każdego. Menadżera korporacji, pracownika firmy, szpitala, urzędu, fundacji. Dla naukowca i studenta.  Autor w niezwykle prosty, zrozumiały i często zabawny sposób wyjaśnia problemy zarządzania ryzykiem, regulacji, zarządzania kryzysowego i zarządzania w ogóle, o których mówi się na całym świecie.

To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy szukają sposobów na radzenie sobie z ryzykiem, wszechobecnym w biznesie i życiu prywatnym. To nie książka do poduszki, bo nie da ci zasnąć zanim jej całej nie przeczytasz!

Recenzje:
Portal Kryzysowo
Gazeta Ubezpieczeniowa

 kup bestseller ryzyko 1Cena od PLN 9,99

Zajmująca analiza zadań stawianych przed rewizją finansową w związku z oceną ryzyka gospodarczego badanych przedsiębiorstw. Biegły rewident, zewnętrzny niezależny audytor finansowy realizując koncepcję audytu opartego o ryzyko („risk-based audit”) analizuje różne aspekty ryzyka badanego podmiotu oraz ich możliwy wpływ na ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych.
Sprawozdawczość finansowa jest swoistą „soczewką” skupiająca i wyrażająca łączny skutek oddziaływania wielu ryzyk na podmiot gospodarczy.
Jednocześnie same sprawozdania finansowe są coraz istotniejszym źródłem ryzyka, które zagraża utrzymaniu i wzrostowi wartości przedsiębiorstwa, a nawet ciągłości jego funkcjonowania. Podmioty gospodarcze coraz częściej wykorzystują różnorodne narzędzia zarządzania ryzykiem, a jednym z najważniejszych środków oddziaływania na ryzyko jest obowiązek dokonywania niezależnej obiektywnej, rewizji finansowej. Przed audytorem zewnętrznym, którym jest biegły rewident stawiane są coraz to nowe wymagania związane z analizą ryzyka i szerzej oceną systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. kup bestseller

kup bestseller 4

Pierwsza tak obszerna analiza koncepcji apetytu na ryzyko w Polsce.

Cena od:  PLN 6.91

Zarządzanie apetytem na ryzyko ma kluczowe znaczenie dla powodzenia zintegrowanego zarządzania ryzykiem gospodarczym, Enterprise Risk Management.  Ze względu na niejednolitą interpretacje pojęcia apetytu na ryzyko i problemy z jego skuteczną implementacją w praktyce, nie jest ono wciąż w dostatecznym stopniu wykorzystywane przez kierujących organizacjami.

W opracowaniu dokonano analizy wybranych definicji apetytu na ryzyko oraz związanych z nim pokrewnych definicji tolerancji na ryzyko i limitów ryzyka. Następnie przedstawiono metody określania apetytu na ryzyko wraz z ich silnymi i słabymi stronami. Wskazano również na najważniejsze korzyści z wykorzystania koncepcji apetytu na ryzyko w praktyce funkcjonowania organizacji .
W obszernym suplemencie dokonano analizy stopnia wdrażania systemów typu ERM w przedsiębiorstwach na świecie i w Polsce.

Dla kogo: praktycy zarządzania ryzykiem gospodarczym, studenci i wykładowcy uczelni wyższych i szkół biznesu)

kup bestseller 2

Ponad 250 stron.

Cena promocyjna od: PLN 16,90

Książka podejmuje niezwykle ważną problematykę ryzyka gospodarczego i jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Łączy w sobie zalety podręcznika zwierającego szczegółową analizę problematyki ryzyka i poradnika pokazującego praktyczny sposób analizy ryzyka gospodarczego, odwołując się do idei zintegrowanego zarządzania ryzykiem (Enterprise Risk Management). Rozbudowana część praktyczna (ponad połowa objętości książki) zawiera analizę 15 studium przypadku (case study) ryzyka gospodarczego firm z sektora MSP. Każde studium zawiera szczegółowy opis ryzyk (kategorie ryzyka są oparte na standardzie COSO II), Mapy Ryzyka pozytywnego i negatywnego oraz Matryce Ryzyka analizowanych przedsiębiorstw. Książka zawiera bogatą bibliografię polską i zagraniczną.

Dla kogo: studenci i wykładowcy szkół wyższych i szkół biznesu. Pracownicy przedsiębiorstw rozpoczynający przygodę z zarządzaniem ryzykiem gospodarczym, zainteresowani poszerzeniem wiedzy dotyczącej teorii ryzyka oraz praktyczymi aspektami identyfikacji ryzyka. kup bestseller

Zarządzanie ryzykiem Ryzykonomia oferuje niezwykle ciekawwwe e-booki dotyczące zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Zarządzanie ryzykiem Ryzykonomia omawia w sowich publikacjach njważniejsze problemy istotne dla menadżerów ryzyka. Kup bestseller Ryzykonomii teraz.