Masakra Prawa Piłą Mechaniczną vol. 2.0 >>>
Jak czytamy na stronie Barometr Prawa renomowanej firmy Grant Thornton monitorującej zmienność prawa w Polsce mamy kolejny rekord. Polska jest absolutnym w Europie pod względem liczby nowo uchwalanych aktów prawnych. BRAWO MY!

Masakra prawa

Żródło: Barometr Prawa. 

Redakcja Ryzykonomii z radością odnotowuje ten sukces legislacyjny, bo nawet jak nam nie wychodzi w innowacyjności, B&R, rozwoju nowych technologii przyjaznych dla środowiska etc. to nasi niestrudzeni Prawodawcy dzielnie stają na wysokości działania.

Złośliwi mogliby wytykać, że to tworzenie po nocach pisanych na kolanie ustaw i przepychanie ich przez Parlament jest przyczyną tego starego posądzenia, że polskie sądy, choćby w obszarze gospodarczym działają nierychliwie. Oczywiście mało ci zorientowani w odczuciach Opinii Publicznych będą się podpierali badaniami mocno dzisiaj podejrzanych agend tzw. „Unii Europejskiej” jak to CEPEJ czyli The European Commission for the Eficiency of Justice, która od lat monitoruje i porównuje europejskie wymiary sprawiedliwości i między innymi na jej stronie:

https://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp

można znaleźć takie zestawienie próbujące ratować leniwe polskie sądy. Z tych mocno podejrzanych, bo nie potwierdzanych przecież przez stosowne ministerstwa analiz mogłoby wynikać coś zgoła innego, niż mówią Uliczne Badania Opinii Publicznej, ale przecież światli P.T. Czytelnicy Ryzykonomii doskonale rozumieją jak jest.

ryzyko sądowe

No więc mamy kolejny sukces i namacalny dowód, że przedsiębiorczość będzie wpierana i nikt nie powie, że nie realnie bo trudno o coś bardziej namacalnego i realnego niż tomy nowych wydrukowanych Ustaw. I bądźmy pewni nie jest to naszych Ustawodawców ostanie słowo. Peleton zostaje daleko w tyle.

 

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o