NBP mówi: Nie ma ryzyka ! Ta intrygująca informacja dotarła do nas z najnowszego cylicznie wydawanego raportu Narodowego Banku Polskiego pod tytułem „Rozwój systemu finansowego w Polsce 2015”.
Raport jak zawsze zawiera wiele niezwykle interesujących dla ryzykonomistów i finansistów informacji dotyczących funkcjonowania rynków finansowych w Polsce, ich kondycji, szans i zagrożeń. Wprost opisanych lub wymagajacych nieco bliższego przyjrzenia się. Ważne to dla każdego menadżera, nie tylko z sektora finansowego.
Tak się jednak składa, że tym razem uwagę naszą i zdaje się nie tylko przykuła część dotycząca ryzyk związanych z glośnym tematem kredytów denominowanych w CHF, dla wielu będących ucielśnieniem problematyki ryzyka kursowego.

Dobre wiadomości z NBP

Pozwolimy sobie przytoczyć ze strony NBP całą, jakże interesującą dla każdego ryzykonomisty frazę:

Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych nie generuje ryzyka systemowego, nawet przy założeniu dużych szoków. Wynika to przede wszystkim z korzystnej sytuacji finansowej większości kredytobiorców:
 Sytuacja zdecydowanej większości gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyty walutowe jest dobra lub bardzo dobra: średni dochód w przeciętnym gospodarstwie spłacającym mieszkaniowe kredyty CHF jest o około 1/3 wyższy niż w gospodarstwach z kredytem złotowym, w tym również po uwzględnieniu kosztów obsługi zadłużenia2 ;
 Kredytobiorcy walutowi mają wysoką odporność na dalsze szoki kursowe, co związane jest z wyższymi początkowymi buforami dochodowymi wymaganymi przez Rekomendację S, wysokim wzrostem płac nominalnych w okresie od udzielenia kredytu oraz niskim poziomem stóp procentowych, szczególnie dla CHF (gdzie jest on ujemny). Odporność tę potwierdzają analizy oparte na danych z badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS;
 W rezultacie walutowe kredyty mieszkaniowe są dobrze spłacane, a wskaźnik kredytów zagrożonych (tzw. NPL) jest tylko nieznacznie wyższy niż dla kredytów złotowych (na koniec 2015 r. wynosił, odpowiednio, 2,7% i 3,1%). Warto przy tym zauważyć, że wskaźnik NPL dla kredytów walutowych jest relatywnie stabilny mimo zmian kursowych oraz systematycznego zmniejszania się portfela tych kredytów w miarę ich spłacania. Wysoką jakość portfela kredytów walutowych potwierdzają także analizy BIK. Wzrost kursu franka szwajcarskiego, a przez to płaconych przez kredytobiorców rat, nie skutkował przyśpieszeniem wzrostu udziału kredytów opóźnionych w obsłudze.

Cały raport znajdą Czytelnicy pod linkiem tutaj:

http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2015.pdf

Ryzykonomia mówi

Nie ośmielamy się nawet komentować tych rewelacji analitykow nazego banku centralnego, idziemy na kawę żeby ochłonąć.  Nie wszyscy mają taką odporność na szoki jak kredytobiorcy CHF. Miłej lektury raportu!

NBP mówi: nie ma ryzyka NBP mówi: nie ma ryzyka

NBP mówi: nie ma ryzyka

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o