Reforma przepisów o ochronie danych osobowych i ocena BION – wyzwania dla rynku ubezpieczeń 30 listopada 2016, Warszawa, (Regent Warsaw Hotel) to wydarzenie, o którym donosi nam Teresa Grabowska, znakomity ekspert ubezpieczeniowy z ogromnym stażem i zasobem eksperckiej wiedzy.

Teresa będzie pierwszym speakerem na zbliżającym się evencie dotyczącym zmian w przepisach o ochronie danych osobowych i kwestii związanych z BION.

http://www.bion.com.pl/wydarzenia/

BION i związane z tym wyzwania każdy finansista zna bo to, jak podaje oficjalna definicja na stronie naszej wciąż bywszej, choć jak słyszymy niewadomo jak długo Komisji Nadzoru Finansowego:

„badanie i ocena nadzorcza”, jedno z narzędzi nadzorczych wspierających nadzór ostrożnościowy oparty na analizie ryzyka, rozumiany jako koncepcja organizacyjna podporządkowująca procesy, rozwiązania organizacyjne i alokację zasobów wynikom oceny poziomu ryzyka. Punktem wyjścia dla zasad był stosowany w nadzorze bankowym model punktowej oceny banków, który został znacząco rozbudowany oraz rozszerzony na pozostałe rynki nadzorowane przez UKNF: rynek ubezpieczeniowy, emerytalny i kapitałowy. 

Jak wiadomo definicje to jedno praktyka innego więc wydarzenie i we wszystkich zakresach zapowiada się nader, nader i w pełni ryzykoomiczne niewątpliwie.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o