Jak czytamy na stronach Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, w kórym od kilku lat mamy zaszczyt pełnić funkcję Vice Prezesa i Członka Zarządu:

“Certyfikowany zawodowy menedżer ryzyka” opracowany
przez Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK, jest w grupie pierwszych 6 programów edukacyjnych w Europie, które uzyskały akredytację Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (FERMA) dla nowo wprowadzonego przez tę Federację certyfikatu zawodowego rimap® (RIsk MAnagement Professional). 

Certyfikat RIMAP może spełnić istotną rolę w zakresie podnoszenia kompetencji osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w spółkach giełdowych w kontekście obowiązujących od 2016 r. zaktualizowanych Dobrych Praktyk spółek notowanych Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rimap® jest pierwszym programem certyfikacji zawodowej dla europejskich menedżerów ryzyka opracowanym przez FERMA. Jego celem jest niezależne uznanie kompetencji zawodowych, doświadczenia oraz postępowania zgodnego z kodeksem etycznym, osób aspirujących do tytułu menedżerów ryzyka rimap®. Akredytacja programu, egzamin rimap®, ciągłe doskonalenie zawodowe, podpisanie i postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym, to kluczowe filary, na których oparta jest kwalifikacja zawodowa potwierdzona tytułem rimap®.

Cieszy nas to osiągnięcie POLRISKU niezmiernie, bo to kamień milowy dla rozwoju zarządzania ryzykiem w Polsce i możliwość certyfikacji RIMAP rozpoznawanej na całym świecie. Od lat trwały dyskusje na temat konieczności certyfikacji zarządzania ryzykiem i choć sami jesteśmy już w tym zakresie certyfikowani przez rpdzimy POLRISK na pewno rimap da obecnym i przyszłym mendżerom ryzyka szerszą, globalną perspektywę. 

Źródło: POLRISK

POLRISK:
Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK jest organizacją non-profit od 10 lat wspierającą zarządzanie ryzykiem w Polsce. Zrzesza menedżerów ryzyka z przedsiębiorstw różnych branż popularyzując dobre praktyki i najlepsze standardy zarządzania ryzykiem w biznesie i sektorze publicznym. POLRISK jest członkiem FERMA. www.polrisk.pl

FERMA: Federacja Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem zrzesza 22 stowarzyszenia zarządzania ryzykiem z 21 krajów europejskich, reprezentujących ponad 4700 menedżerów ryzyka. FERMA jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeniami (International Federation of Risk and Insurance Management Associations) (IFRIMA) www.ferma.eu

Dodaj komentarz

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz