Wasza niestrudzona i nieustraszona Redakcja w swoim nieustającym pędzie do badania różnych zakamarków Ryzykonomii w kraju, na świecie i gdzie indziej wpadła ostatnio na ciekawe ogłoszenie „o pracę” dla Koordynatora Zarządzania Ryzykiem w Orlando.
Oczywiście to trochę daleko, więc jeszcze nie pakujcie walizek, też się nie wybieramy niestety, ale samo ogłoszenie zawiera intersujące informację, czego oczekuje się i co miałby robić RM w obszarze Healthcare Risk Management, o czym zresztą wielokrotnie pisaliśmy na blogu (patrz tagi zarządzanie ryzykiem w szpitalu  w stopce strony) ubolewając nad niepostępami rodzimej ryzykonomii w tym jakże ważnym obszarze. Nic tu albo niewiele się o zgrozo, nie zmienia.

No więc, oto co znajdujemy w opisie tej pozycji, warto przejrzeć bo pokazuje też na czym szpitalne zarządzanie ryzykiem przynajmniej w Orlando, Floryda, USA polega i co szpitalny risk manager w zasadzie robi:   

Podsumowanie:

Koordynator Zarządzania Ryzykiem (RMC, Risk Management Coordinator) jest odpowiedzialny za określenie i zmniejszenie ryzyka dla Florida Hospital (FH), jego lekarzy, personelu, odwiedzających i pacjentów. RMC zapewnia wszystkie czynności zarządzania ryzykiem, w tym wewnętrzny system raportów zdarzeń i procesów skarg pacjenta są zgodne z Floryda State Statutu 395.0197. RMC ułatwia proces Sentinel (tzw. zdarzenia strażnicze, np. zgony przyp. Red. ) zdarzeń. RMC ułatwia przeglądy regulacyjne i / lub dochodzeń prawnych, które odnoszą się do skarg na FH. RMC identyfikuje potencjalne zdarzenia i pracuje wspólnie z koordynatorami zarządzania roszczeniami, aby zapobiec sporom. RMC będzie uczestniczyć w doskonałej obsłudze klienta i przyjmuje odpowiedzialność za utrzymywanie relacji.

Wiedza, umiejętności, edukacja, doświadczenie:

Registered Nurse, Terapeuta dróg oddechowych lub inne wykształcenie medyczne, trzy do pięciu lat doświadczenie kliniczne
Trzy do pięciu lat doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem lub roszczeniami. Doskonałe umiejętności interpersonalne, ustne i pisemne, komunikatywność.
Zrozumienie terminologii medycznej i technologii, procedur medycznych / zabiegów, ich typowych zagrożeń i oczekiwanych rezultatów. Zrozumienie technik rozwiązywania konfliktów i zarządzania skargami. Podstawowa wiedza z zakresu przepisów i państwa federalnego statutów istotne dla zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa pacjentów działań. Zrozumienie procesu roszczeń / zapobiegania spory i zarządzania. Umiejętność wyboru priorytetów i zdolność do pracy pod presją i terminów

Aktywna licencja Risk Manager Opieki Zdrowotnej Floryda (preferowane). Aktywny licencji pielęgniarka z Florydy (preferowane)

Odpowiedzialność zawodowa:

Demonstruje poprzez zachowanie, Core Values ​​Florida Hospital,służy, jako źródło informacji do administracji szpitala, innych pracowników i lekarzy na temat zarządzania ryzykiem / zagadnień prawnych / etycznych, także poza godzinami pracy. Odpowiedzialny za przegląd, dochodzenia, i przetwarzania wewnętrznego systemu raportów zdarzeń dla przydzielonego obszaru, zgodnie z Floryda Statut 395.0197.

Monitorowanie, analizy i raporty zagregowane dane, raporty zdarzeń do Dyrektora Zarządzania Ryzykiem i kierownictwa szpitala, ze szczególnym naciskiem na ekspozycje ryzyka trendów.

Zarządza identyfikacją, analizą i a przede wszystkim zapobieganiem składania przez pacjentów skarg związanych z opieką według procedur zgodnie z CMS.

Szpitalny risk manager występuje jako moderator na spotkaniach pacjent / rodzina / lekarze/ inni pracownicy szpitala, tak, aby pomóc w rozwiązywaniu konfliktów.

Ułatwia analizowanie zdarzeń strażniczych (sentinel events) poprzez analizę procesu (RCA root-cause). Tworzy raporty na temat strategii redukcji ryzyka. Rozwija usług edukacyjne dla pracowników i / lub lekarzy na temat istotnych zagadnień zarządzania ryzykiem, zidentyfikowanych poprzez śledzenie trendów i zdarzeń oraz zgodnie z wymogami agencji regulacyjnych.

No jak widać nie brakuje zadań, szpitalny risk manager to bardzo rozwinięta funkcja, bo ryzyka do zarządzania nie brakuje, nie będziemy się tu więcej wymądrzać, szacun. Dodajmy na marginiesie, że nie jest mi znany polski szpital który by takową funkcję poiadał, ale jeśli się mylę prosze o informacje…

Dodaj komentarz

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz